XPS İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ?

Çünkü Enerji verimliliği son yıllarda daha da önem kazanmıştır iklim değişikliğinin dünya çapında en acil sorunlardan biridir.

Çevremiz gibi sera gazı emisyon tarafından zarar görmüş. Atmosfere yayılır sera gazı miktarını azaltmak amacıyla, enerji verimliliği arttırılabilir zorundadır.

Bu enerji, küresel ve sürekli artan talep örtemez kadar enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için gerekli olduğu göz önüne alındığında tek alternatif mümkün olduğunca verimli enerji kullanmaktır.

BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği gibi Yasal önlemler, enerji kullanımının geliştirilmesi yoluyla iklim değişikliği sorunu çözmek için ulusal düzeyde başlatılmıştır.

 
 

NEDEN BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ?

CO2 emisyonun sorumlu olan farklı sektörler incelendiğinde, en büyük kaynağın, binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan enerjiden olduğu biliniyor. Bina hesaplarında ısı yalıtımın enerji verimliliğine katkısının % 50 olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, tüm ülkelerde binalarda enerji verimliliğinin yani ısıtma ve soğutmanın büyük oranda potansiyel tasarruf payı vardır.. Hanehalkı AB CO2 emisyonlarının dörtte biri sorumludur.

 

NEDEN YALITIM?

Binalarda enerji verimliliğini artırmak için farklı alternatifler var. Yenilenebilir kaynaklar, düşük enerji ampulleri vb kullanımı ve çok nihayet kullanımı üretilen elektriğin arttırılması gibi binalarda daha çok yalıtım.

Tüm bu alternatifler içinde, izolasyon enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmak için en etkin enerji ve, aynı zamanda, en az maliyetli yoldur.

XPS (ekstrude polistren sert köpük) mevcut ve kanıtlanmış teknolojiye dayalı ve aynı zamanda üçüncü tarafların kapsamlı testleri ile kalitesi kanıtlanmış, teknik değerleri laboratuar ortamında test edilebilen kaliteli bir yalıtım malzemesidir. XPS ısı yalıtım değeri yüksek, binayı düşük ve yüksek sıcaklıklardan ve nemden korumak için gerekli tüm özelliklere sahip yalıtım malzemesidir. 50 yıldan beri tüm dünyada inşaatlarda tercih edilen bir üründür.